2017

Na terenie Twojego zakładu znajduje się studzienka kanalizacyjna? Odpowiadasz zatem za jej właściwy stan!

Za przegląd i stan techniczny urządzeń kanalizacyjnych odpowiada ten, kto odprowadza ścieki do kanalizacji. Szczegółowe warunki i tryb odprowadzania ścieków, a także warunki usuwania wszelkich awarii przyłączy i urządzeń kanalizacyjnych powinny być określone w umowie na odprowadzanie ścieków.

Wyliczenie ilości zrzucanych ścieków wcale nie musi być trudne!

Jeśli zakład nie dotrzymuje warunków w zakresie dopuszczalnej ilości zrzucanych ścieków, wynikających z posiadanego pozwolenia, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może wymierzyć, w drodze decyzji, karę administracyjną – art. 298 ust. 1 pkt 2 POŚ. Warto zatem zadbać o precyzję w tym zakresie.

2018

Gdzie będzie siedziba Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie?

Z dniem 1 stycznia 2018 roku został powołany nowy organ – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Gdzie będzie się mieściła jego siedziba?