Zabudowa działki przy strumieniu – jakie wymagania trzeba spełnić

Przedsiębiorstwo nabyło nieruchomość graniczącą ze strumieniem. Czy jest to możliwe, żeby granica działki przebiegała przy lustrze wody czy musi być jakiś odstęp? Czy musimy dokonać jakiś formalności związanych z Prawem wodnym?

Wyłączenie gminy przy przywróceniu stanu wody

Gmina przebudowała drogę i obecnie spływająca z drogi zalewa sąsiadującą z drogą działkę i dom. Właściciel działki złożył wniosek o przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego. Czy gmina jako właściciel działki i zarządca drogi podlega wyłączeniu z postępowania i powinna przekazać sprawę organowi wyższemu instancji?

Podwyższenie terenu a pozwolenie wodnoprawne

Co do zasady podniesienie terenu nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast skutki zmiany ukształtowania terenu mają wpływ na zmianę stosunków wodnych i mogą negatywnie oddziaływać na działki sąsiednie. Wobec tego w niniejszym artykule omówiono kilka szczególnych sytuacji dla których jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, z uwagi na konieczność przeciwdziałania powstałym szkodom, czy konkretne uwarunkowania lokalizacyjne, a także docelowe zagospodarowanie terenu działki. 

Podmiot odpowiedzialny za rozbiórkę pomostu – ważne orzeczenie WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał w 11 marca 2020 r. – bardzo interesujące z punktu widzenia organów administracji – rozstrzygnięcie dotyczące określenia podmiotu odpowiedzialnego za rozbiórkę pomostu. Sąd ten uznał między innymi, że pojęcie właściciel lub inwestor, na gruncie Prawa wodnego i Prawa budowlanego nie mogą być kwalifikowane rozłącznie i odrębnie na potrzeby każdej z tych regulacji.

Koszt analiz próbek pobranych przez WIOŚ – kto je poniesie

WIOŚ przeprowadziła kontrolę na terenie przedsiębiorstwa. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska pobrał próbki do badań. Kto w takiej sytuacji powinien ponieść koszty badań tych próbek?

Jak ograniczyć zużycie wody planując inwestycję budowlaną?

W jaki sposób budynek i jego poszczególne elementy mogą wpływać na naturalne zasoby wodne? Na co należy zwrócić uwagę, planując inwestycję budowlaną przyjazną środowisku?

Hydrofor – czy wymaga pozwolenia wodnoprawnego

Czym jest hydrofor i czy hydrofor jest urządzeniem wodnym i wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

Czy zakłady pracy chronionej płacą za usługi wodne?

Czy korzystanie z usług wodnych może być darmowe? Czy zakłady pracy chronionej muszą płacić za usługi wodne? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.