Ilość wylotów wpływa na wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne

Urząd Miasta ABC złożył do Zarządu Zlewni X wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta ABC do rzeki X. W operacie wodnoprawnym ujęto 12 wylotów wody deszczowej. Ile powinna wynosić opłata skarbowa za wydanie zgody wodnoprawnej? Czy trzeba zapłacić za każdy wylot osobno?

Do kogo przesyłać wyniki analizy ścieków

Jednym z problemów przed jakimi stają podmioty korzystające z usług wodnych jest kwestia dalszego postępowania z wynikami analiz (np. ścieków czy pobieranych wód). Z poniższego artykułu dowiesz się czy i komu należy je przesłać.

Częstotliwość pomiarów odprowadzanych ścieków

Pytanie: Gdzie znajdę informację, jakie pomiary należy prowadzić odprowadzając ścieki do wód lub do ziemi, a także z jaką częstotliwością prowadzić te pomiary?