Czy wodę z własnego ujęcia można dostarczać innym odbiorcom

Jednostki wojskowe czy ośrodki wczasowe często dysponują własnym ujęciem wody. Załóżmy, że posiadają pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i spełniają wszystkie zawarte w nich wymagania. Czy jednostki te mogą dystrybuować wodę innym odbiorcom, np. wspólnotom mieszkaniowym? Jeżeli tak, jakie warunki należy spełnić by robić to zgodnie z przepisami? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.