Wszystko co powinieneś wiedzieć o wniosku o legalizację urządzenia wodnego

Kto może złożyć wniosek o legalizację urządzenia wodnego i co powinien zawierać taki wniosek?

Stanowisko GIS w sprawie instalacji wewnętrznych

Z uwagi na pandemię koronawirusa Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” (dalej: IGWP) zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie instalacji wewnętrznych w budynkach, które zostały wyłączone z eksploatacji. Czy uruchomienie instalacji wodociągowych jest bezpieczne? Poznaj oficjalne zalecenia.

Pracownicy PGW WP będą mogli karać mandatem – projekt rozporządzenia

Nowe rozporządzenie, którego projekt jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji, ma uregulować praktykę nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przez pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z czego wynikają planowane zmiany i co dokładnie określa projekt rozporządzenia, przeczytasz w poniższym artykule. 

Obowiązki związane z odprowadzaniem deszczówki z terenów utwardzonych

Odprowadzanie deszczówki z terenów utwardzonych Wody opadowe z terenów utwardzonych zakładu są zbierane poprzez studzienki kanalizacyjne i wprowadzane przez rów otwarty do rzeki. O czym, w kontekście Prawa wodnego, powinien pamiętać zakład przemysłowy w takiej sytuacji? 

O czym pamiętać, sporządzając operat wodnoprawny na likwidację rowu – praktyczne wskazówki

Operat wodnoprawny na likwidację urządzenia wodnego, w szczególności fragmentu rowu, musi spełniać wymagania jak dla operatu na wykonanie urządzenia wodnego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, pod określeniem „wykonanie urządzenia wodnego” rozumie się także jego odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację.

Myjnia samochodowa to nie tylko pozwolenie wodnoprawne

Myjnia samochodowa jest przedsięwzięciem mającym wpływ na zasoby naturalne. Z tego powodu osoby zamierzające prowadzić takie przedsiębiorstwo, muszą dopełnić pewnych formalności związanych z tym, w jaki sposób myjnia korzysta ze środowiska. Niestety, nie kończy się to tylko na pozwoleniu wodnoprawnym. 

Kto odpowiada za skutki powodzi

Kto obecnie odpowiada za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe? Kogo należy obarczyć odpowiedzialnością w razie strat związanych z zaniedbaniami właściwej ochrony?