Wyloty położone na terenie portu morskiego a pozwolenie wodnoprawne

Firma XYZ wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Parsęty z 12 wylotów. Zarząd Zlewni ABC wysłał pismo o wszczęciu postępowania jedynie dla 10 wylotów. W stosunku do dwóch pozostałych wylotów zarządzono odrębne postępowanie. Zarządzono także obowiązek przygotowania osobnego operatu wodnoprawnego i przedłożenie go do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej X, jako organu właściwego, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt  1a ustawy Prawo wodne oraz §2 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Te dwa wyloty leżą na terenie portu morskiego. Czy Zarząd Zlewni ABC słusznie przytoczył podstawę prawną do złożenia wniosku do innego organu?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Nowe prawo wodne
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Nowe prawo wodne

ZOBACZ OFERTĘ