Czy organ może nakazać budowę szamba

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje kwestie związane m.in. z odprowadzaniem na terenie gminy nieczystości, w tym również ścieków. Zgodnie z nią właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Czy odpowiedni organ może nakazać budowę tzw. szamba? Jakie warunki powinno ono spełniać?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Nowe prawo wodne
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Nowe prawo wodne

ZOBACZ OFERTĘ