Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach i nie tylko  – dotacje w 2019 roku

Dystrybutorem środków krajowych przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji części 1 Gospodarki ściekowej w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Na pomoc finansową mogą liczyć przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych (poza tymi, które uzyskały środki w ramach POIiŚ 2014−2020), takie jak budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (również w zakresie dotyczącym przetwarzania osadów ściekowych), a także zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy budynków do kanalizacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia, które jest przedmiotem projektu).

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Nowe prawo wodne
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Nowe prawo wodne

ZOBACZ OFERTĘ