Zmiany w przepisach w zakresie gospodarki wodnościekowej

7 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Sprawdź, czego dotyczy!

Problemy z wyliczeniem opłaty zmiennej

Nowelizacja Prawa wodnego przenosi odpowiedzialność za interpretację znaczącej części przepisów z Wód Polskich na podmioty świadczące usługi wodne. Problemem są zwłaszcza opłaty za wody opadowe i roztopowe. Na jakiej podstawie nastąpi ustalenie wysokości opłaty? Jakie są najczęstsze problemy z wyliczaniem opłat? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Opłata za deszczówkę? Tylko za tę odprowadzaną do wód

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok, w którym interpretując przepisy nowego Prawa wodnego stanął po stronie przedsiębiorców. Opłata za odprowadzanie wód opadowych może być naliczana tylko za deszczówkę odprowadzaną do wód.

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w Prawie wodnym

Jak nowe Prawo wodne kształtuje zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku obniżenia wartości nieruchomości? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule!

Nowe stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku

Od stycznia 2019 r. będą obowiązywać nowe maksymalne stawki opłat za naruszenie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (opłata, o której mowa z art. 109 ust. 5 ustawy Prawo wodne), zgodnie z obwieszczeniem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Sprawdź , ile wyniosą!

Jak wykonać staw zgodnie z przepisami

 Budowa stawu to z praktycznego punktu widzenia niezbyt skomplikowane przedsięwzięcie, ale przed rozpoczęciem jego realizacji konieczne jest dopełnienie określonych formalności, a ich zakres jest zróżnicowany. Co powinieneś wiedzieć? Czy na budowę stawu potrzebujesz pozwolenia?

Ile będą wynosić opłaty za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych?

Ile zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 października 2018 r. będą wynosić stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących?

Historyczne zanieczyszczenia ziemi – jakie masz obowiązki jako właściciel gruntu?

Nabycie nieruchomości wbrew pozorom związane jest z wieloma obowiązkami. Czy wiesz, czym są historyczne zanieczyszczenia ziemi? Czy ich występowanie na Twoim gruncie wiąże się dla Ciebie z dodatkowymi obowiązkami? Sprawdź w poniższym artykule.