Czy można przenieść pozwolenie wodnoprawne na inny podmiot?

Jakie są formy nabycia praw do pozwoleń wodnoprawnych? Co się zmieniło w tej kwestii po wejściu w życie nowego Prawa wodnego, czyli po 1 stycznia 2018 r.? Czy nowelizacja, która obowiązuje od 20 września br., wprowadziła jakieś zmiany w tym zakresie?