Kiedy musisz przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacyjnej 

Obowiązki związane z odprowadzaniem ścieków bądź do znajdującej się na terenie gminy sieci kanalizacyjnej bądź do szamba regulują przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo wodne oraz przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rodzą się w związku z tym pytania, na jakich terenach i w oparciu o jakie formalności legalnie budujemy i korzystamy z przydomowej oczyszczalni, a w jakich okolicznościach oraz w następstwie jakich obowiązków gmina dysponuje prawem nakazu podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej? 

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Nowe prawo wodne
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Nowe prawo wodne

ZOBACZ OFERTĘ