Opinia biegłego w sprawie z zakresu zmiany stosunków wodnych

Zgodnie z art. 234 ustawy Prawo wodne (art. 29 starego Prawa wodnego, dalej: p.w.) jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie – wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności. Czy do ustalenia, że zmiany na gruncie negatywnie oddziałują na sąsiednie nieruchomości wymagane jest uzyskanie opinii biegłego z zakresu hydrologii, gospodarki wodnej i postępowań wodnoprawnych, czy wystarczy wiedza ogólna?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Nowe prawo wodne
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Nowe prawo wodne

ZOBACZ OFERTĘ