Jak odprowadzać deszczówkę do ziemi, by nie naruszać prawa?

Zakład posiada powierzchnie dachowe i tereny utwardzone o powierzchni powyżej 0,1 ha, z których wody opadowe zbierane są systemem kanalizacji deszczowej i oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Czy zakład może odprowadzać oczyszczone wody opadowe ujęte w system kanalizacyjny powierzchniowo wprost do ziemi? Czy może te oczyszczone wody opadowe wprowadzać powierzchniowo na teren własności zakładu? Czy odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych bezpośrednio z separatora do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego? Artykuł 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego nie dotyczy odprowadzania wód opadowych do ziemi. Jaka jest zatem podstawa prawna konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku odprowadzania wód opadowych do ziemi?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Nowe prawo wodne
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Nowe prawo wodne

ZOBACZ OFERTĘ