WYDANIE BIEŻĄCE

Wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, jak każda usługa wodna, wymaga na gruncie Prawa wodnego (zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy – Prawo Wodne) uzyskania zgody wodnoprawnej w formie pozwolenia wodnoprawnego. Co powinno zawierać pozwolenie i jakie są istotne elementy treści pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi?

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwa odprowadzające ścieki do wód i ziemi są zobligowane do wykonywania badań jakości ścieków. Jak często pobierać próbki i jakie są sposoby ich pobierania? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

W dużych miastach realnym zagrożeniem staje się deficyt wody. Niezbędne jest więc zapewnienie odpowiedniego poziomu jej retencjonowania tak, aby minimalizować straty zasobów wodnych.  Popularnym w ostatnim czasie stał się ogród deszczowy – to proste rozwiązanie, pozwalające na ograniczenie spływu wód opadowych do kanalizacji. Czym dokładnie jest ogród deszczowy, czy jego utworzenie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, którzy decydują się zainwestować w instalacje do przetwarzania osadów ściekowych, aby na tym zarobić, mają do dyspozycji wiele pomysłów na strategie biznesowe. Na co zwrócić szczególną uwagę?

czytaj więcej »

Budownictwo energooszczędne to już rzeczywistość. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowoprojektowane budynki są zobligowane do spełnienia zaostrzonych wymagań dotyczących ich charakterystyki energetycznej. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości uzyskania pozwolenia na budowę.

czytaj więcej »

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej spoczywa na właścicielu tej nieruchomości. Obowiązku takiego nie mają właściciele nieruchomości, na których terenie znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków. Co jednak w sytuacji, gdy sieć kanalizacyjna istnieje, ale nie ma technicznych możliwości przyłączenia się do niej? Czy w każdym przypadku, gdy sieć istnieje, a nie ma oczyszczalni ścieków organ może wydać decyzję nakazującą wykonanie przyłączenia?

czytaj więcej »

Ujęcia wody to jedne z podstawowych urządzeń wodnych. Są to zazwyczaj zespoły urządzeń wraz z budowlami służącymi do pobierania wody dla wodociągów z ewentualnie wstępnym oczyszczeniem na poszczególnych urządzeniach stanowiących integralną część ujęcia (kraty, sita). Ujęcia wód dzieli się na rodzaje w zależności od miejsca poboru. Co warto o nich wiedzieć?

czytaj więcej »

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, która upoważnia do szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych, na przykład wprowadzania ścieków do wód i ziemi. Czy można dokonać w niej zmian?

czytaj więcej »

wiper-pixel