WYDANIE ONLINE

Odnawialne źródła energii zgodnie z definicją ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące m.in. energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Celem rozwoju inwestycji „zielonej energii” jest ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych. Jak wykorzystać OZE w branży wod.-kan.?

czytaj więcej »

Dynamiczny rozwój i rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych prowadzi do powstawania dużych ilości komunalnych osadów ściekowych. Czy można je składować na składowiskach odpadów?

czytaj więcej »

W miejscu istniejącego rowu planowana jest budowa rurociągu podziemnego w celu ułatwienia dostępności działek, przez które przebiega rów. Jakie decyzje administracyjne należy uzyskać lub jakie dokumenty opracować, aby móc przebudować istniejący rów melioracyjny w rurociąg?

czytaj więcej »

Jak co roku do końca października Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłasza nowe wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

czytaj więcej »

Od grudnia 2020 r. mieszkańcy stolicy zapłacą za śmieci nie jak dotychczas od gospodarstwa domowego, ale – 12,73 zł za każdy zużyty m3 wody z kranu. Podstawę opłaty będzie stanowiło średnie zużycie wody z sześciu kolejnych miesięcy z ostatniego roku (z ostatnich 12 miesięcy). Będzie brana pod uwagę jedynie woda, która trafiła do kanalizacji, czyli ta wykorzystana na cele bytowe.

czytaj więcej »

Gospodarka obiegu zamkniętego to od lat aktualny trend w gospodarce światowej, a także krajowej. Idea obiegu zamkniętego polega na zmianie podejścia do zasobów naturalnych, wtórnych oraz odpadów, a w szczególności na racjonalnym wykorzystaniu zasobów wody, energii elektrycznej i cieplnej, a także na recyklingu odpadów poprzez ich przetwarzanie i ponowne wykorzystanie.

czytaj więcej »

Korzyści ze stosowania zrównoważonych systemów odwadniających to przede wszystkim symulacja działania systemów naturalnych oraz integracja instalacji z krajobrazem jako struktury atrakcyjnej wizualnie, co poza oczywistymi korzyściami środowiskowymi i społecznymi stwarza siedliska i promuje zasilanie wód gruntowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel