WYDANIE ONLINE

Pomimo że ustawa Prawo wodne obowiązuje od stycznia 2018 roku, to nadal pojawiają się wątpliwości związane z jej stosowaniem, na przykład w kontekście odprowadzania wód opadowych do urządzeń wodnych i do ziemi. W tym artykule postaramy się wyjaśnić na konkretnym przykładzie, jak zmiana przepisów wpłynęła na dotychczasowy sposób postępowania z deszczówką i co z ważnością dotychczasowych pozwoleń wodnoprawnych.

czytaj więcej »

W ustawie z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne istnieje pojęcie „kontroli gospodarowania wodami”. Jest to generalne pojęcie, obejmujące najbardziej typowe i fundamentalne sprawdzanie przestrzegania przepisów Prawa wodnego. Należy je odróżnić od innych kontroli, jakie mogą dotyczyć szeroko rozumianych wód – na przykład czym innym jest sprawdzanie jakości wód w związku z ochroną środowiska przez organy inspekcji ochrony środowiska (np. na podstawie art. 335 ust. 5 Prawa wodnego). Co Wody Polskie sprawdzą w ramach kontroli gospodarowania wodami? Jaki jest przebieg takiej kontroli?

czytaj więcej »

Jakie są wymogi formalnoprawne wybudowania i użytkowania studni głębinowej? O czym należy pamiętać planując jej budowę?

czytaj więcej »

Jak co roku do końca października ogłaszane są nowe wysokości stawek opłat za legalizację urządzeń wodnych, wydanie zgód wodnoprawnych czy opłaty podwyższonej. Sprawdź, o ile wzrosły poszczególne stawki, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

czytaj więcej »

Nadleśnictwo korzysta z usługi wodnej w postaci retencjonowania wód powierzchniowych, a także korzystania z tych wód w celu prowadzenia gospodarki leśnej – woda służy do nawadniania terenów leśnych. W informacji kwartalnej organ ustalił wysokość opłaty zmiennej za pobór wód powierzchniowych. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Nasza firma zajmuje się remontami i rozbiórkami, podczas których powstają odpady, takie jak np. gruz. W miejscu ich magazynowania powstają odcieki. Czy należy je zakwalifikować jako ścieki, czy ścieki przemysłowe? Czy możemy je wprowadzać do kanalizacji miejskiej lub do ziemi?

czytaj więcej »

wiper-pixel