WYDANIE ONLINE

Wody opadowe z nawierzchni nabrzeża i odwodnienia kanałów instalacyjnych odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. Odwodnienie nawierzchni realizowane jest za pomocą odwodnień liniowych z rusztem żeliwnym. Oczyszczenie wód opadowych odbywa się poprzez zespół odwadniająco-separujący, m.in. w oparciu na osadniki żelbetowe, prefabrykowane, separatory koalescencyjne, studzienki kontrolne czy wpusty w ścianie nabrzeża. Czy można przyjąć, że wody opadowe z terenów utwardzonych (nabrzeże) są odprowadzane za pomocą urządzeń retencyjnych?

czytaj więcej »

Praca międzyresortowego zespołu ds. suszy zaowocowały projektem ustawy, która ma pomóc w walce z problemem postępujących niedoborów wody. Nowe prawo ma usprawnić realizację inwestycji zapobiegających suszy i zapewnić większe dochody gminom z opłat za utratę naturalnej retencji.

czytaj więcej »

Prace polegające na oczyszczeniu stawu, odbywają się w określonym porządku prawnym. Czy podmiot wykonujący te prace powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne lub dopełnić innych formalności?

czytaj więcej »

Gdy sporządzamy operat wodnoprawny, musimy posiłkować się wieloma materiałami, zarówno literaturowymi, jak i dostępnymi online. Przedstawiamy przykładowe strony internetowe, na których znajdziemy sporo informacji niezbędnych do opracowania operatów wodnoprawnych.

czytaj więcej »

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy w najbliższym czasie kończy się ważność dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do cudzych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego? Czy należy złożyć wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania tego pozwolenia? 

czytaj więcej »

Do 30 października 2020 r. trwa nabór wniosków w programie „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. W ramach tych naborów łączna pula środków wynosi ponad 10 milionów euro i można je przeznaczyć na inwestycje wykorzystujące energię geotermalną i produkcję energii w istniejących małych elektrowniach wodnych. Za nabory odpowiada Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

czytaj więcej »

Przepisy Prawa wodnego przewidują zakaz podejmowania określonych działań na terenach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia. Niektóre z nich są zakazami bezwzględnymi, od innych zaś przedsiębiorcy będą mogli zostać zwolnieni, na podstawie decyzji odpowiedniego organu. W tym celu muszą jednak złożyć stosowny wniosek. W jakich przypadkach można to zrobić i jak powinien wyglądać taki wniosek? Odpowiedź znajdziesz w niniejszym artykule.

czytaj więcej »

Budowa stawu rekreacyjnego, rybnego czy stawu przeznaczonego do oczyszczania ścieków lub nawadniania plantacji bywa jednak przedsięwzięciem wymagającym zarówno pod względem technicznym, jak i od strony prawnej. Zanim więc przystąpimy do wykonania akwenu, dopełnijmy wszystkich niezbędnych formalności technicznych i prawnych.

czytaj więcej »

Jeżeli pobór wód podziemnych realizuje dwa cele, tj. odwodnienie kopalni, czyli cel związany z górnictwem i wydobywaniem oraz jednocześnie zaopatrzenie ludności w wodę, to taki pobór wód nie spełnia przesłanek koniecznych do spełnienia, by móc zostać zwolnionym z opłaty za usługi wodne. Do takich wniosków doszedł WSA w Lublinie, a następnie NSA.

czytaj więcej »

wiper-pixel