WYDANIE ONLINE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał w 11 marca 2020 r. – bardzo interesujące z punktu widzenia organów administracji – rozstrzygnięcie dotyczące określenia podmiotu odpowiedzialnego za rozbiórkę pomostu. Sąd ten uznał między innymi, że pojęcie właściciel lub inwestor, na gruncie Prawa wodnego i Prawa budowlanego nie mogą być kwalifikowane rozłącznie i odrębnie na potrzeby każdej z tych regulacji.

czytaj więcej »

WIOŚ przeprowadziła kontrolę na terenie przedsiębiorstwa. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska pobrał próbki do badań. Kto w takiej sytuacji powinien ponieść koszty badań tych próbek?

czytaj więcej »

Gmina przebudowała drogę i obecnie spływająca z drogi zalewa sąsiadującą z drogą działkę i dom. Właściciel działki złożył wniosek o przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego. Czy gmina jako właściciel działki i zarządca drogi podlega wyłączeniu z postępowania i powinna przekazać sprawę organowi wyższemu instancji?

czytaj więcej »

W jaki sposób budynek i jego poszczególne elementy mogą wpływać na naturalne zasoby wodne? Na co należy zwrócić uwagę, planując inwestycję budowlaną przyjazną środowisku?

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwo nabyło nieruchomość graniczącą ze strumieniem. Czy jest to możliwe, żeby granica działki przebiegała przy lustrze wody czy musi być jakiś odstęp? Czy musimy dokonać jakiś formalności związanych z Prawem wodnym?

czytaj więcej »

Czy korzystanie z usług wodnych może być darmowe? Czy zakłady pracy chronionej muszą płacić za usługi wodne? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Czym jest hydrofor i czy hydrofor jest urządzeniem wodnym i wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

czytaj więcej »

Co do zasady podniesienie terenu nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast skutki zmiany ukształtowania terenu mają wpływ na zmianę stosunków wodnych i mogą negatywnie oddziaływać na działki sąsiednie. Wobec tego w niniejszym artykule omówiono kilka szczególnych sytuacji dla których jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, z uwagi na konieczność przeciwdziałania powstałym szkodom, czy konkretne uwarunkowania lokalizacyjne, a także docelowe zagospodarowanie terenu działki. 

czytaj więcej »

wiper-pixel