WYDANIE ONLINE

Zadania gminy związane z zapewnieniem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Z ustawy wynika, że gmina nie może odmówić przejęcia wybudowanej przez inwestora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych następuje odpłatnie, w oparciu o umowę przekazania. Warto przyjrzeć się dokładnie warunkom takiego przekazania.

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami rolnicy, których grunty uprawne nie przekraczają 75 ha, nie muszą się wpisywać do bazy danych o odpadach (BDO). Tym samym nie mają jak potwierdzić elektroniczne przyjęcia osadu. Dla oczyszczalni oznacza to, że nie mogą zaświadczyć, co zrobiły z osadami, a to z kolei łączy się z brakiem ewidencji odpadów i grozi grzywną. Okazuje się, że ten problem, choć odsunięty w czasie, będzie wymagał korekty ze strony ustawodawców.

czytaj więcej »

Czy na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne któryś z organów może zakazać przedsiębiorstwu korzystania z wód?

czytaj więcej »

Czy koronawirus jest zagrożeniem dla systemów wodociągowych?

czytaj więcej »

Czy uchwała rady gminy może dowolnie określić zasady udziału w budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej? Według WSA w Kielcach żaden z obowiązujących aktów prawa nie upoważnia rady gminy do ustalania kto płaci, a kto jest zwolniony z opłat za podłączenie, i na jakich zasadach.

czytaj więcej »

Ubiegłoroczna awaria oczyszczalni ścieków skutkowała licznymi kontrolami, które będą miały swój ciąg dalszy także w tym roku. Warto pamiętać, że oprócz procedur bardzo istotnym ogniwem jest sam pracownik – to on bowiem podejmuje decyzje w kluczowych momentach. Warto zatem, przygotowując się do kontroli zwrócić uwagę na odpowiednie przeszkolenie pracowników, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia, jakie mogą wystąpić w tym specyficznym miejscu pracy. Na co zwrócić uwagę pod względem bhp? Czego nie może zabraknąć w instrukcji bhp? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas uczestnictwa w rozruchu nowo zmodernizowanej oczyszczalni?

czytaj więcej »

Budowa przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych może być poprzedzona sporządzeniem wstępnej informacji technicznej. Wstępna informacja techniczna pozwala ocenić lokalizację nieruchomości pod kątem dostępności do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dowiedz się czym jest wstępna informacja techniczna oraz jak wygląda procedura przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

czytaj więcej »

Postawienie urządzenia wodnego może niekiedy oznaczać konieczność przeprowadzenia procesu budowlanego a to z kolei wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów Prawa budowlanego. Kiedy więc urządzenie wodne jest jednocześnie obiektem budowlanym?

czytaj więcej »

Są sytuacje, w których doprowadzenie do nieruchomości określonych mediów czy przyłączy (na przykład sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej) nie jest możliwe. Na przeszkodzie stoi najczęściej brak zgody właściciela nieruchomości sąsiedniej, przez którą takie sieci musiałyby zostać przeprowadzone. Nie oznacza to jednak, że nic nie da się zrobić.

czytaj więcej »

wiper-pixel