WYDANIE ONLINE

Określenie statusu prawnego danej inwestycji ma kluczowe znaczenie dla możliwości jej wykonania oraz kosztów jakie muszą być poniesione – a w konsekwencji jej opłacalności. Dlatego planując budowę czy zakup istniejącej małej elektrowni wodnej należy wiedzieć co tak naprawdę kupujemy.

czytaj więcej »

Od kiedy istnieje obowiązek składania oświadczeń opłat za usługi wodne? Co powinno zawierać takie oświadczenie i do którego organu należy je złożyć?  Czy jest dostępny wzór takiego oświadczenia?

czytaj więcej »

Budowa zbiornika wodnego prawie zawsze wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (oraz pozwolenia wodnoprawnego) albo podlega obowiązkowi zgłoszenia. Niedopełnienie tych formalności skutkuje uznaniem obiektu za samowolę. A co w sytuacji, gdy oczyścimy istniejący, naturalny zbiornik? Czy takie czynności będą traktowane jako roboty budowlane?

czytaj więcej »

Jeżeli właściciel urządzenia wodnego nie wystąpił z wnioskiem o legalizację urządzenia wodnego lub nie uzyskał decyzji legalizacyjnej, właściwy organ Wód Polskich nakłada na właściciela tego urządzenia, w drodze decyzji, obowiązek likwidacji urządzenia, ustalając warunki i termin wykonania tego obowiązku. Jak do zagadnienia likwidacji urządzeń wodnych podchodzą polskie sądy i co budzi najwięcej wątpliwości. Sprawdź w poniższym artykule!

czytaj więcej »

Niektóre zakładowe oczyszczalnie, które były budowane w latach 60. i 70. na potrzeby pracowników skupionych w małych osiedlach, zostały przejęte przez samorządy. Oczyszczalnie te zaczęły obsługiwać stale powiększające się osiedla. Ich zrzut powiększył się z ok. 2,5 tyś. m3 do 10 – 15 tyś. m3. Czy można sprawdzić, czy spełniają one nadal warunki posiadanych pozwoleń wodnoprawnych?

czytaj więcej »

Ministerstwo Środowiska już wielokrotnie podejmowało próby ustalenia dopuszczalnych poziomów odorów w powietrzu, jednak bezskutecznie. Ciągle trwają na ten temat debaty i prace. Póki co przedsiębiorcy mogą stosować tzw. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej opracowany przez Departament Ochrony Powietrza i Klimatu. Co jest główną przyczyną odorów z sieci wod-kan i najważniejsze – jak temu zaradzić?

czytaj więcej »

Zawarcie umowy i jej realizacja oraz świadczenie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych klientów. Może też ono dotyczyć takich sytuacji jak przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, czy nabywania tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji. Jakie są główne obowiązki związane z RODO i co to oznacza dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych?

czytaj więcej »

W jakich sytuacjach podmiot będzie zobowiązany do poniesienia opłaty podwyższonej za korzystanie z usług wodnych?

czytaj więcej »

wiper-pixel