WYDANIE ONLINE

Nabycie nieruchomości wbrew pozorom związane jest z wieloma obowiązkami. Czy wiesz, czym są historyczne zanieczyszczenia ziemi? Czy ich występowanie na Twoim gruncie wiąże się dla Ciebie z dodatkowymi obowiązkami? Sprawdź w poniższym artykule.

czytaj więcej »

7 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Sprawdź, czego dotyczy!

czytaj więcej »

Ile zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 października 2018 r. będą wynosić stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących?

czytaj więcej »

Od 2018 roku opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych  z  terenów utwardzonych powinny być kwartalnie naliczane przez Wody Polskie. Co zrobić w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie otrzyma żadnych pism co do naliczonych opłat? Czy z powodu nieuiszczenia opłat przedsiębiorstwo może ponieść konsekwencje? Co można zrobić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

 Budowa stawu to z praktycznego punktu widzenia niezbyt skomplikowane przedsięwzięcie, ale przed rozpoczęciem jego realizacji konieczne jest dopełnienie określonych formalności, a ich zakres jest zróżnicowany. Co powinieneś wiedzieć? Czy na budowę stawu potrzebujesz pozwolenia?

czytaj więcej »

Jak nowe Prawo wodne kształtuje zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku obniżenia wartości nieruchomości? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule!

czytaj więcej »

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok, w którym interpretując przepisy nowego Prawa wodnego stanął po stronie przedsiębiorców. Opłata za odprowadzanie wód opadowych może być naliczana tylko za deszczówkę odprowadzaną do wód.

czytaj więcej »

Nowelizacja Prawa wodnego przenosi odpowiedzialność za interpretację znaczącej części przepisów z Wód Polskich na podmioty świadczące usługi wodne. Problemem są zwłaszcza opłaty za wody opadowe i roztopowe. Na jakiej podstawie nastąpi ustalenie wysokości opłaty? Jakie są najczęstsze problemy z wyliczaniem opłat? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym firmy transportujące ścieki mają możliwość realizacji transportu licencjonowanego, jak również transportu w ramach przewozu na potrzeby własne. Czy transport ścieków może odbywać się bez licencji?

czytaj więcej »

Od stycznia 2019 r. będą obowiązywać nowe maksymalne stawki opłat za naruszenie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (opłata, o której mowa z art. 109 ust. 5 ustawy Prawo wodne), zgodnie z obwieszczeniem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Sprawdź , ile wyniosą!

czytaj więcej »

wiper-pixel