WYDANIE ONLINE

Od września tego roku obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Czego ono dotyczy?

czytaj więcej »

Jesteś właścicielem nieruchomości położonej nad samym jeziorem? Sprawdź o czym musisz pamiętać, by zagospodarować teren swojej nieruchomości zgodnie z przepisami?

czytaj więcej »

Jak należy interpretować pojęcie przechwytywania wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych? Czy odprowadzanie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego biegnącego przez teren wiejski jest przechwytywaniem wód?

czytaj więcej »

Częste awarie urządzeń kanalizacyjnych (100 tys. awarii rocznie) oraz brak ciągłości i zmienność natężenia przepływu wody to problemy, które na co dzień znają użytkownicy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Raport NIK wykazał szereg nieprawidłowości w postępowaniu przedsiębiorstw i władz administracyjnych, które utrzymują zły stan kanalizacji i hamują poprawę jakości dostarczanej wody. Jakie nieprawidłowości występują najczęściej?

czytaj więcej »

Połów ryb to zajęcie dość powszechne, czy wiesz jednak, jak je zorganizować, by było bezpieczne? O czym warto pamiętać, przygotowując sprzęt do połowu? Kiedy można bezpiecznie łowić ryby na wodzie? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął kwestię opodatkowania podatkiem VAT budowanej przez gminę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wniesienia tej sieci aportem do spółki. Uznał, że aport jest czynnością cywilnoprawną, a na gruncie ustawy o VAT wypełnia definicję dostawy towarów, a zatem podlega opodatkowaniu.

czytaj więcej »

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków po nowelizacji uzależniła wejście w życie taryf od ich ogłoszenia przez właściwych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Obecnie taryfy zatwierdzane są na trzy lata przez dyrektorów RZGW, a nie tak jak wcześniej organy gminy. Co powinna zawierać taryfa i jak prawidłowo ją publikować?

czytaj więcej »

Przed wejściem w życie nowego Prawa wodnego (a więc przed 1 stycznia 2018 roku) wody opadowe i roztopowe, które były ujmowane w otwarte czy zamknięte systemy kanalizacyjne, stanowiły ścieki, jeżeli pochodziły z powierzchni zanieczyszczonych o stałej powierzchni. Pojmowanie deszczówki jako ścieku implikowało bardzo poważne konsekwencje. Cała woda opadowa gromadzona przez dany podmiot musiała być traktowana jako ściek, a więc na przykład na ich odprowadzanie było konieczne pozwolenie wodnoprawne.

czytaj więcej »

wiper-pixel