WYDANIE ONLINE

Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. Nieprzestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej może skończyć się wysokimi karami finansowymi. O czym pamiętać?

czytaj więcej »

W sytuacji wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi możesz podlegać karze grzywny. Jeśli zrzut ścieków wyrządził szkody w środowisku, na podmiocie odpowiedzialnym za zdarzenie ciąży dodatkowa odpowiedzialność. Jaka?

czytaj więcej »

Dla plażowiczów i turystów hałaśliwe skutery i motorówki mogą być uciążliwe. Ze względów bezpieczeństwa ich używanie może być też ryzykowne na ruchliwych akwenach, np. tam, gdzie jest dużo kajaków i małych łodzi. Czy władze mogą ograniczyć dostęp do wody korzystającym ze sprzętu motorowodnego z napędem spalinowym? Jakie warunki należy spełnić, by zakaz wydany był zgodny z prawem?

czytaj więcej »

Czy dla każdej studni, niezależnie od jej parametrów i liczby korzystających, istnieje obowiązek wyznaczania strefy ochrony bezpośredniej?

czytaj więcej »

Czy zakład produkcyjny drewna, posiadający powierzchnie utwardzane (drogi, parkingi) o powierzchni 1500 m2 oraz tereny utwardzane ażurowo (place magazynowe drewna) o powierzchni 500 m2 może wprowadzać wody opadowe powierzchniowo do ziemi? Jakie warunki musi spełnić zakład chcąc je odprowadzać do ziemi?

czytaj więcej »

Jednym z formalnych wymogów operatu wodnoprawnego jest opisanie rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych. Wielu przedsiębiorców jednak nie wie czym one w ogóle są, czego dotyczą, ani jaki mają wpływ na wydanie zgody wodnoprawnej. Poniższy artykuł przybliży tę tematykę.

czytaj więcej »

Znane są już maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019. 

czytaj więcej »

wiper-pixel