WYDANIE ONLINE

W jaki sposób gmina powinna odliczać VAT przy inwestycjach wodociągowo-kanalizacyjnych i bieżących wydatkach związanych z infrastrukturą wodociągową? Czy przy odliczeniu VAT gmina powinna kierować się mało korzystnym dla siebie sposobem nakazanym przez Ministerstwo Finansów czy korzystać z interpretacji odzwierciedlającej rzeczywisty sposób działalności, w ramach której następuje nabycie towarów i usług?

czytaj więcej »

Właściciel działki podniósł teren i zalewa sąsiednią nieruchomość. Co w takiej sytuacji może zrobić poszkodowany właściciel zalewanego gruntu? Czy podnoszenie gruntu może szkodzić sąsiednim nieruchomościom?

czytaj więcej »

Przed nami kolejna nowelizacja ustawy Prawo wodne. Projekt nowelizacji opracowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zgód wodnoprawnych oraz pobierania opłat za usługi wodne. W projekcie przewidziano także zmniejszenie formalności związanych z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Co jeszcze zmieni się w ustawie Prawo wodne?

czytaj więcej »

Czym są urządzenia melioracji wodnych i które urządzenia do nich należą? Do kogo należy wykonanie urządzeń melioracyjnych i na kim ciąży obowiązek ich utrzymania? Kto ponosi koszty wykonania takich urządzeń?

czytaj więcej »

Czy na rozbiórkę pomostu na jeziorze potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne? Jak, zgodnie z prawem, rozebrać taki pomost?

czytaj więcej »

Czy niewywiązanie się z umowy dotacyjnej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może wykluczyć dany podmiot z możliwości starania się o kolejną dotację? Czy rada gminy może podjąć uchwałę zmieniającą warunki dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zawierającą zapis, że wnioskodawca, który po podpisaniu umowy nie zbuduje oczyszczalni albo zbuduje ją niezgodnie z regulaminem, nie otrzyma już dotacji z gminy?

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwa zajmujące się usługami melioracyjnymi, które wykonują usługi na rzecz zarządów melioracji na podstawie przetargów, zostały postawione przez urząd skarbowy przed dużym problemem, który naraża je na ogromne straty. Zmiana wymogów co do opodatkowania usług wykonywanych przez te firmy będzie zmuszała do zapłaty dużo wyższego podatku.

czytaj więcej »

Czy hydrofor stanowi urządzenie wodne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne?

czytaj więcej »

Czy wójt może wymusić na mieszkańcach oszczędzanie wody w razie suszy?

czytaj więcej »

wiper-pixel