WYDANIE ONLINE

Zachodzące w środowisku wodnym oraz glebowym procesy samooczyszczania można wykorzystać w oczyszczalniach ścieków do biologicznego oczyszczania z dopływających zanieczyszczeń. Jedną z takich możliwych form jest oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego.

czytaj więcej »

Podmiot, który wykonuje urządzenia wodne do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m, nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Oznacza to, że nie musi również uzyskiwać zezwolenia na ich zasypanie, rozbiórkę, przebudowę i odbudowę.

czytaj więcej »

Wdrożenie w przedsiębiorstwie normy ISO 14001 stwarza mniejsze ryzyko wystąpienia zagrożeń dla środowiska. Nie eliminuje ich, co prawda, ale ogranicza. Dlatego szczególnie warto zaimplementować system zarządzania środowiskowego w firmie, w której istnieje duże ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko.

czytaj więcej »

Dostałeś informację o wysokości opłaty, którą musisz uiścić za usługi wodne, ale kwota wydaje Ci się zbyt wysoka? Nie jesteś w tej sytuacji bezradny! Masz prawo odwołać się od decyzji o wysokości opłaty. Przekonaj się, jak to zrobić.

czytaj więcej »

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że działania realizowane przez przedsiębiorstwa wodociągowe i gminy nie gwarantują należytej ochrony jakości wody ujmowanej i podawanej do sieci wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jak można temu zaradzić?

czytaj więcej »

Zakładanie urządzeń melioracyjnych jest zaliczone do prac w szczególnych warunkach. Osoby pracujące przy urządzeniach wodnych mogą w związku z tym liczyć na przywilej wcześniejszej emerytury. Czy dotyczy on każdego pracownika?

czytaj więcej »

Flotacja to jedna z podstawowych metod oczyszczania ścieków. Usuwa zawiesiny ze ścieków i pozwala odzyskać z nich czystą wodę. Jak przebiega ten proces?

czytaj więcej »

Na terenie Twojego zakładu znajduje się szambo i zleciłeś opróżnienie go i wywóz nieczystości firmie zewnętrznej? Upewnij się, czy posiada ona ważne zezwolenie na transport i odbiór ścieków.

czytaj więcej »

PYTANIE: Nasze przedsiębiorstwo korzysta z własnego ujęcia wody i dotychczas nigdy nie kontrolowało miesięcznego poboru wody. Czy po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne opłaty za korzystanie z usług wodnych dotyczą również nas?

czytaj więcej »

wiper-pixel