WYDANIE ONLINE

Znowelizowana ustawa Prawo wodne wprowadzi wiele zmian dotyczących rolników. Dowiedz się co to oznacza dla Twojego gospodarstwa rolnego!

czytaj więcej »

Dnia 26 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Sejmu w sprawie nowelizacji ustawy Prawo wodne. Ustawa ma wejść w życie już 1 lipca tego roku.

czytaj więcej »

Nie tylko prywatne gospodarstwa domowe mogą mieć tzw. przydomową oczyszczalnię ścieków. Także zakłady mają prawo wybudować tego typu instalację, jednak muszą zostać spełnione pewne warunki.

czytaj więcej »

Gdy planujesz wykorzystywać wodę do celów energetycznych, musisz uzyskać na taką działalność pozwolenie wodnoprawne. Jakie obowiązki mogą zostać w nim nałożone na zakład?

czytaj więcej »

Ustawa Prawo wodne zakłada stworzenie Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich. Dokument ma być jednym z działań stanowiących strategię morską opracowaną w celu ochrony środowiska wód morskich.

czytaj więcej »

Obecnie retencja wodna Polski stanowi jedynie 6,5% odpływu rocznego. Jak można poprawić ten stan?

czytaj więcej »

Gdy nasza ziemia, dom bądź siedziba firmy przylegają do terenów wodnych, musimy liczyć się z pewnymi ograniczeniami w ich użytkowaniu. Jakimi dokładnie? Wyjaśnienie poniżej.

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 26 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku przeglądanie w siedzibie władz publicznych dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne. Jednak już za odpowiednie ich opracowanie przez urząd będziemy musieli zapłacić.

czytaj więcej »

Sezon letni za pasem. Już niedługo tysiące ludzi wyruszy na wypoczynek nad wodą. Każdy organizator kąpieliska jest odpowiedzialny za jego odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie, musi także kontrolować jakość wody. Sprawdź, co dokładnie należy do jego obowiązków.

czytaj więcej »

Przystępując do inwestycji polegającej na melioracji łąk, należy przeanalizować, jakie dokumenty będą wymagane, czy roboty prowadzone będą na obszarach chronionych oraz czy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zaniedbując formalności w tym zakresie, możemy narazić się na konsekwencje.

czytaj więcej »

Wywar gorzelniczy to produkt, który można wykorzystać m.in. na polach uprawnych, do zakiszania, karmienia zwierząt oraz produkcji biogazu. Jednak zanim go zagospodarujemy, musimy spełnić określone wymogi. Sprawdź, jakie.

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z 18 lipca 2001 r. − Prawo wodne rów to urządzenie wodne. Dlatego przed jego likwidacją wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego. Gdy zasypiemy rów bez pozwolenia, narażamy się na poważne kłopoty finansowe, karne i administracyjne.

czytaj więcej »

wiper-pixel