WYDANIE ONLINE

Pozwolenie wodnoprawne jest potrzebne m.in. na budowę urządzeń wodnych. Separator nie jest urządzeniem wodnym. Dowiedz się, czy w związku z tym potrzebne Ci będzie pozwolenie wodnoprawne na jego eksploatację.

czytaj więcej »

Sześć regionów RZGWzmieniło powierzchnię obszarów OSN oraz wykaz wód wrażliwych na odprowadzanie azotanów pochodzenia rolniczego. Zmiany objęły RZGW: Gdańsk, Gliwice, Poznań, Szczecin, Warszawę i Wrocław. Sprawdź, czy po zmianach Twoje gospodarstwo rolne znajduje się na obszarze OSN.

czytaj więcej »

Ustawa Prawo wodne nie definiuje, kto jest zobowiązany dbać o urządzenia wodne. W praktyce jednak organ ochrony środowiska (np. starosta, wójt) pociąga do odpowiedzialności władającego tym urządzeniem, a więc np. dzierżawcę, właściciela, użytkownika wieczystego. Co grozi tym podmiotom?

czytaj więcej »

Niestety, zgodnie z projektem Prawa wodnego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne będą płaciły więcej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. Idą za tym również podwyżki dla zwykłych obywateli. Dowiedz się, jaka będzie wysokość opłat.

czytaj więcej »

Pobór wód podziemnych i powierzchniowych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego wiąże się z koniecznością samodzielnego naliczania opłaty podwyższonej. Dowiedz się, jak to zrobić.

czytaj więcej »

NFOŚiGW udziela bezzwrotnych dotacji na przedsięwzięcia dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 1.621.148.040 euro. Najbliższy konkurs dotacyjny planowany jest w czerwcu 2017 roku.

czytaj więcej »

Jeżeli istnieje ryzyko, że cele środowiskowe zawarte w planach gospodarowania wodami nie zostaną osiągnięte to RDOŚ może nałożyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu ooś. Wydłuża to cały proces inwestycyjny o kilka miesięcy. Co musisz zrobić, aby tego uniknąć?

czytaj więcej »

Za ścieki wytworzone na terenie firmy, zawsze odpowiada jej właściciel. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy na terenie zakładu znajduje się stołówka dla pracowników obsługiwana przez firmę zewnętrzną? Kto wtedy odpowie za odprowadzanie ścieków?

czytaj więcej »

To czy zmienił się stan wód na gruncie mogą ocenić: wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta. O tym, który konkretnie organ powinien się tym zająć zależy decydują różne czynniki. Podpowiemy Ci do kogo zatem zgłosić szkodę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Gdzie powinien się zgłosić właściciel działki, który chce postawić na swoim terenie ogrodzenie, jeśli jego działka przylega do jeziora?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Podczas spaceru zauważyłem, że z ośrodka wypoczynkowego rurami odprowadzane są ścieki do pobliskiego rowu. Co powinienem zrobić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

wiper-pixel