WYDANIE ONLINE

Przed wprowadzeniem ścieków przemysłowych do kanalizacji należącej do innego podmiotu należy je przebadać. Analizę wykonuje się raz albo dwa razy w roku, w zależności od składu ścieków. Dowiedz się, jak często musisz badać ścieki odprowadzane z Twojego zakładu.

czytaj więcej »

Twój zakład zużył więcej wody podziemnej, niż określono w pozwoleniu? Chciałbyś wiedzieć, jaką kwotę przyjdzie Ci zapłacić? Podpowiemy Ci, jak w prosty sposób samodzielnie wyliczyć wysokość kary za to naruszenie.

czytaj więcej »

Według zapisów nowej ustawy Prawo wodne, ma się zmienić organ wydający pozwolenia wodnoprawne. Projekt zakłada utworzenie w tym celu Państwowego Gospodarstwa o nazwie „Wody Polskie”. Czy wpłynie to na czas wydawania pozwoleń wodnoprawnych?

czytaj więcej »

Cały proces budowy myjni samochodowej trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Samo uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zajmuje od miesiąca do dwóch miesięcy. Ale to tylko jeden z etapów. Dowiedz się, jaką drogę musisz przebyć, by zrealizować tę inwestycję.

czytaj więcej »

Prawo wodne przewiduje dwa rodzaje przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na inny podmiot: w zakresie pozwoleń dotyczących eksploatacji instalacji oraz w zakresie pozwoleń niedotyczących eksploatacji instalacji. Jeśli planujesz przeprowadzić taką procedurę, podpowiemy Ci, jak uniknąć błędów.

czytaj więcej »

Oczyszczalnia ścieków należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i jeśli została zmodernizowana, trzeba ten fakt zgłosić do WIOŚ, zanim zostanie ponownie uruchomiona. Sprawdź, co Ci grozi, jeśli tego nie zrobisz.

czytaj więcej »

Podstawą właściwego zagospodarowania ścieków jest poprawne ich zaklasyfikowanie. Najwięcej problemów przysparzają wody opadowe i roztopowe z terenu różnych zakładów produkcyjnych. Sprawdź, czy powinno się je klasyfikować jako ścieki przemysłowe.

czytaj więcej »

Złożyłeś wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ale nie został rozpatrzony albo otrzymałeś negatywną decyzję? Być może stało się tak z powodu błędów lub braków formalnych. Podpowiemy Ci więc, jak uniknąć takich sytuacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Chciałbym samodzielnie sprawdzić, czy kara finansowa za brak badań ścieków oraz przekroczenie składu ścieków została dobrze naliczona przez WIOŚ. Jak można to zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Podczas kontroli WIOŚ stwierdził, że wylot odprowadzający oczyszczone ścieki jest uszkodzony. Ponadto zakład nie wykonywał badań jakości ścieków. Czy to wszystko może być przyczyną zamknięcia instalacji przez WIOŚ?

czytaj więcej »

wiper-pixel