WYDANIE ONLINE

Zgłoszenie wodnoprawne jest uproszczoną wersją pozwolenia wodnoprawnego, co znacznie wpływa na przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Zapoznaj się z procedurą zgłaszania robót dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

czytaj więcej »

Jak podaje Ministerstwo Środowiska, po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne zmienią się opłaty za wydawanie zgód wodnoprawnych. Jak to wpłynie na nasze portfele?

czytaj więcej »

Nowe Prawo wodne ma wprowadzać wiele zmian, które skomplikują funkcjonowanie firm, m.in. utrudnione będzie otrzymanie zgód wodnoprawnych. Nowa ustawa ma wejść w życie w I kwartale 2017 r. Sprawdź, czego możesz się spodziewać po wejściu zmian.

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela dofinansowania w formie pożyczki na inwestycje z Programu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Program realizowany będzie do 2023 roku, a budżet przeznaczony na jego realizację wynosi 1.700.000.000 zł.

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwa korzystające ze środowiska w zakresie m.in. poboru wód podziemnych czy też odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi podlegają okresowej. Są różne typy kontroli – dowiedz się jakie oraz co podczas nich sprawdzi inspektor.

czytaj więcej »

Budowa zakładowej oczyszczalni ścieków wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności, które zniechęcają już na starcie. Przeczytaj, co powinieneś zrobić, żeby jak najsprawniej przebrnąć przez wszystkie etapy inwestycji, począwszy od wyboru miejsca na oczyszczalnię i złożenia wniosku, po odbiór gotowej instalacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy zakład może w jakiś sposób wpłynąć na zmniejszenie kary nałożonej przez WIOŚ za odprowadzanie ścieków?

czytaj więcej »

Opłata podwyższona naliczana jest wówczas, kiedy podmiot nie posiada stosownego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych albo narusza warunki posiadanej decyzji. Dowiedz się, jak samemu wyliczyć wysokość takiej opłaty.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Podczas kontroli naszego zakładu WIOŚ stwierdził przekroczenie ilości ścieków odprowadzanych do rzeki. Czy grozi nam kara finansowa? Jeśli tak, to od czego ona zależy i jak wyliczyć jej wysokość?

czytaj więcej »

wiper-pixel