4GN03

Zanim wprowadzisz ścieki przemysłowe do cudzej kanalizacji, upewnij się, czy możesz

Przed wprowadzeniem ścieków przemysłowych do kanalizacji należącej do innego podmiotu należy postępować zgodnie z określonymi wymogami, w tym np. badać regularnie jakość i skład odprowadzanych ścieków.

Sześć załączników do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o których warto pamiętać

Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego organ może wezwać Cię do uzupełnienia braków lub doprecyzowania wniosku (art. 64 kpa). Jeśli zignorujesz to wezwanie, sprawa nie zostanie rozpatrzona. Najlepiej dmuchać na zimne, dlatego podpowiemy Ci, jakich błędów unikać.

Przetwarzanie osadów ściekowych – którą metodę wybrać

Jest kilka metod zagospodarowania osadów ściekowych. Wyróżnia się: spalanie, współspalanie z węglem lub odpadami, pirolizę, szkliwienie, zgazowanie, mokre utlenianie lub tworzenie paliw formowalnych. Nie wiesz, którą wybrać? Podpowiemy Ci.

4GN02

Zły stan techniczny oczyszczalni ścieków – czy WIOŚ może ją zamknąć?

Pytanie: Pytanie: Czy uszkodzony wylot ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków oraz brak badań ścieków może być przyczyną zamknięcia instalacji przez WIOŚ?

Problematyczne osady ściekowe z oczyszczalni – co z nimi zrobić

Za składowanie osadów ściekowych w miejscu do tego nieprzeznaczonym grozi kara w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, za każdą dobę składowania. Dowiedz się, gdzie najlepiej przekazać osady ściekowe i unikaj zbędnych wydatków.

Jak szybko i sprawnie przenieść pozwolenie wodnoprawne na inny zakład

Przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego następuje na zasadach określonych w ustawie Prawo wodne oraz Prawo ochrony środowiska. Przepisy w tej kwestii są wbrew pozorom dość skomplikowane. Podpowiemy Ci więc, jak uniknąć błędów.

4GN01

Zabezpiecz swoje interesy i potwierdź przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego

Niekiedy przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na inny podmiot wymaga zaświadczenia, a czasem dodatkowej decyzji. Podpowiemy Ci kiedy musisz je uzyskać.

Zmodernizowałeś zakładową oczyszczalnię ścieków? Pamiętaj, żeby zawiadomić o tym WIOŚ!

Jeżeli oczyszczalnia ścieków została przebudowana, to 30 dni przed oddaniem jej do użytku trzeba poinformować o tym WIOŚ. Dowiedz się, co Ci grozi, jeśli tego nie zrobisz.

Uwaga! Będą nowe przepisy dotyczące wydawania pozwoleń wodnoprawnych

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego trzeba złożyć do starosty, marszałka województwa lub regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Jeśli jednak wejdzie w życie nowe Prawo wodne, po ten dokument trzeba będzie udać się do innego organu. Do kogo?