Zanim wprowadzisz ścieki przemysłowe do cudzej kanalizacji, upewnij się, czy możesz

Przed wprowadzeniem ścieków przemysłowych do kanalizacji należącej do innego podmiotu należy postępować zgodnie z określonymi wymogami, w tym np. badać regularnie jakość i skład odprowadzanych ścieków.

Sześć załączników do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o których warto pamiętać

Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego organ może wezwać Cię do uzupełnienia braków lub doprecyzowania wniosku (art. 64 kpa). Jeśli zignorujesz to wezwanie, sprawa nie zostanie rozpatrzona. Najlepiej dmuchać na zimne, dlatego podpowiemy Ci, jakich błędów unikać.

Przetwarzanie osadów ściekowych – którą metodę wybrać

Jest kilka metod zagospodarowania osadów ściekowych. Wyróżnia się: spalanie, współspalanie z węglem lub odpadami, pirolizę, szkliwienie, zgazowanie, mokre utlenianie lub tworzenie paliw formowalnych. Nie wiesz, którą wybrać? Podpowiemy Ci.

O czym warto wiedzieć podczas przenoszenia pozwolenia wodnoprawnego na kilka podmiotów jednocześnie

Ustawodawca umożliwia przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na kilka podmiotów jednocześnie. Budzi to jednak sporokontrowersji. Czy warto być wśród „wielu podmiotów” dysponujących jednym pozwoleniem wodnoprawnym?

Jak zagospodarować deszczówkę z terenu budowy

Pytanie: Pytanie: Teren zakładu został pokryty asfaltem. W efekcie ziemia przestała wchłaniać deszczówkę, a istniejący zbiornik retencyjny nie był w stanie przyjąć wszystkich wód opadowych. Przez to deszczówka zaczęła zalewać sąsiadów. Co powinniśmy teraz zrobić, by ratować sytuację?