Zły stan techniczny oczyszczalni ścieków – czy WIOŚ może ją zamknąć?

Pytanie: Pytanie: Czy uszkodzony wylot ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków oraz brak badań ścieków może być przyczyną zamknięcia instalacji przez WIOŚ?

Problematyczne osady ściekowe z oczyszczalni – co z nimi zrobić

Za składowanie osadów ściekowych w miejscu do tego nieprzeznaczonym grozi kara w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, za każdą dobę składowania. Dowiedz się, gdzie najlepiej przekazać osady ściekowe i unikaj zbędnych wydatków.

Jak szybko i sprawnie przenieść pozwolenie wodnoprawne na inny zakład

Przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego następuje na zasadach określonych w ustawie Prawo wodne oraz Prawo ochrony środowiska. Przepisy w tej kwestii są wbrew pozorom dość skomplikowane. Podpowiemy Ci więc, jak uniknąć błędów.

Czy w Twoim zakładzie powstają ścieki przemysłowe? Dowiedz się, jak to sprawdzić

Klasyfikacja ścieków ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o ich dalszym zagospodarowaniu. A jak rozpoznać, czy mamy do czynienia ze ściekami przemysłowymi?

Czy można przyspieszyć procedurę wydania pozwolenia wodnoprawnego?

Na wydanie pozwolenia wodnoprawnego czeka się z reguły miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – dwa miesiące. Czy można ten proces przyspieszyć?