Zabezpiecz swoje interesy i potwierdź przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego

Niekiedy przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na inny podmiot wymaga zaświadczenia, a czasem dodatkowej decyzji. Podpowiemy Ci kiedy musisz je uzyskać.

Zmodernizowałeś zakładową oczyszczalnię ścieków? Pamiętaj, żeby zawiadomić o tym WIOŚ!

Jeżeli oczyszczalnia ścieków została przebudowana, to 30 dni przed oddaniem jej do użytku trzeba poinformować o tym WIOŚ. Dowiedz się, co Ci grozi, jeśli tego nie zrobisz.

Uwaga! Będą nowe przepisy dotyczące wydawania pozwoleń wodnoprawnych

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego trzeba złożyć do starosty, marszałka województwa lub regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Jeśli jednak wejdzie w życie nowe Prawo wodne, po ten dokument trzeba będzie udać się do innego organu. Do kogo?

Jak samodzielnie wyliczyć karę za przekroczenie składu ścieków i brak pomiarów?

Pytanie: Pytanie: Podczas kontroli WIOŚ nałożył na naszą oczyszczalnię karę finansową za przekroczenie składu ścieków i brak pomiarów jakości odprowadzanych nieczystości ciekłych. Kara wyszła bardzo wysoka. Jak sprawdzić czy WIOŚ poprawnie ją naliczył?

Jak długo poczekasz na wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego trzeba złożyć do właściwego miejscowo starosty lub marszałka województwa. Ile czasu organy te mają na wydanie decyzji? 

11 kroków do budowy myjni samochodowej

Myjnia samochodowa nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dlatego do jej użytkowania nie jest potrzebna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. To znacznie ułatwia realizację inwestycji, ale nie zwalnia z innych obowiązków. Sprawdź, jakie wymogi musisz spełnić, aby móc rozpocząć taką działalność.